0.1 Spread, PIPS-ээс эхлэнэ
70+ Арилжааны хэрэгсэлүүд
50$ Данс нээх доод хэмжээ
1:200 Хөшүүрэг
MT4 Хүчирхэг платформ
Орлого зарлага хялбар, хурдан