АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээг 645к гарна гэж тооцож байсан ч 559к гарсан байна. Мөн цагийн цалин хөлс 0.2% өснө гэж таамаглаж байсан ч 0.5% өссөн, ажилгүйдэл 5.9% болж буурна гэж байсан ч 5.8% болсон зэрэг сайн мэдээнүүд зэрэгцэн гарсан боловч ам.доллар суларлаа. Ингэснээр ам.долларын индекс 90.00 орчмыг дахин шалгасан байна