Deutsche Bank:

АНУ-ын эдийн засаг зөөлөн газардалт хийж чадахгүй. Зөөлөн газардаж чадахгүй бол хямралтай нүүр тулах болно. Хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол үнийн тогтвортой байдлыг хангах явдал юм. Холбооны нөөцийн сан зөөлөн газардалт хийх боломж ойрын хугацаанд харагдахгүй байна. Гэтэл ийм үед мөнгөний хатуу бодлого баримтлах нь эдийн засгийг ангал руу түлхэхтэй адил юм. Тодорхойгүй байдал үүсэх нь цаг хугацааны асуудал. АНУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 4-р улирал болон 2024 оны 1-р улиралд дарааллан буурах таамагтай байна. 2024 он гэхэд ажилгүйдэл 5% дээш гарвал гайгүй өнгөрч байна гэж бодох хэрэгтэй гэжээ.

deutsche bank