JP MORGAN:

Биткоин зах зээлд оролцож байгаа хүмүүсийн тоо алтны зах зээлд оролцож байгаа хүмүүсийн тоо зэргийг харьцуулан үзвэл биткоинийн бодит ханш 38000 ам.доллар орчим гэж бид үзэж байна. Хэрэв зах зээлд оролцогчдын одоогийн тоо 3 дахин ихэсвэл биткоины үнэлгээ 50 000 болж болох юм. Биткоины өмнө тулгарч байгаа гол асуудал бол оролцогчийн тоогоо нэмэгдүүлэх явдал юм. Урт хугацаанд циклийн онолоор үзвэл 150 000 ам.доллар хүрэх боломжтой юм гэжээ.

European Super League Is Backed By Banking Giant JP Morgan Chase