Холбооны нөөцийн сангийн мэдэгдэл ам.долларыг чангаруулах байр суурийг илэрхийлсэн. Ингэснээр өдрийн зураг дээр 200МА ногоон дундажийг сэтлэн гарч 30000 эхллэтэй дэмжих бүсэд дахин ойртож ирлээ. Хятад улс эрчим хүчний нэрийн дор улс төрийн зорилгоор биткоин олборлогчдыг улсаас гаргаж байгаа нь хөрөнгө оруулагчдыг болгоомжлоход хүргэж байж болзошгүй байна.