Канадын төв банкинд дээгүүр албан тушаалд ажиллаж байсан Wilkins:

Канад улс криптовалютыг санхүүгийн систем адил аюулгүй байдлаар хангах ёстой. Хэрэв бид боломжтой нөхцөл бүрдүүлэх юм бол системийн эрсдлээс зайлсхийх, айл өрхүүд аж ахуй нэгжид санхүүгийн инноваци бий болгох ашиг тустай юм гэжээ.

Өнгөрсөн хэдэн өдрүүдэд биткоин нь алт иен бонд мэт хөрөнгө хамгаалах үүрэг гүйцэтгэх байдал ажиглагдсан. ОХУ-Украйнтай холбоотой асуудал хэвлэл мэдээлллийн хэрэгслээр олон нийтэд цацагдахаас өмнө биткоин өсөлт үзүүлсэн. ОХУ өөрийн нутаг дэвсгэрийн зарим нэг хэсэг олборлолт явуулахыг зөвшөөрч байгаа ба орлогоос татвар авна гэдгээ мэдэгдсэн. Мөн олон улсын гүйлгээнл цахим рублийг ашиглах ажлыг туршиж байгаа зэрэг эерэг мэдээллээр крипто зах зээлийн нийт үнэлгээ 2% өссөн байна. Биткоин болон этериумын хувьд өдрийн 50МА дээр тогтворжих оролдлого хий байга билээ.