Бидний тооцоогоор инфляци өсөлтийн орой дээр ирээд байна. Цаашид аажмаар буурна гэж үзэж байна. 2022 он гэхэд инфляцийн бууруулт илт тодорхой нөлөө үзүүлж эхэлнэ. Гэхдээ вирусын шинэ хувилбар омикрон хэр хурдан тарж хэр их хор хөнөөл тарихыг тааварлах боломжгүй ч бид бүх талаараа бэлэн байгаа. Вирусын тархалтын эсрэг арга хэмжээ амжилттай авч чадах эсэхээс шалтгаалж эдийн засгийн сэргэлтийн төлөв байдал шийдэгдэнэ. Вирусын шинэ хувилбар (омикроноос өөр) дахин дэгдсэн ч бидэнд төлөвлөгөө бэлтгэл хангалттай бий гэжээ.