Японы шинэ Ерөнхий Сайд Фүмио Кишидагийн танхимын гишүүн Козо Ямамото:

Сул иен манай улсын эдийн засаг өр өгөөжтэй байж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Засгийн газар хамгийн багадаа 32-33 их наяд иенийн эдийн засгийг сэдэлжүүлэх хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Энэ мөнгөний ихэнхийг Засгийн газар урт хугацаат бондоос бүрдүүлэх ёстой. Татварыг аажмаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Японы төв банк Засгийн газрын бондыг идэвхтэй худалдан авч санхүүжилтийг дэмжих хэрэгтэй. Иенийн бие даасан байдлыг хамгаалах зорилгоор төв банк аажмаар дижитал иенд шилжих ёстой гэжээ.

Kozo Yamamoto - Wikipedia