Goldman Sachs:

Бид олон улсын нөхцөл байдал амаргүй байгааг харж байна. Гэхдээ АНУ-ын эдийн засагт нүүрлээд байгаа инфляцийн аюулыг мартаж болохгүй байна. Энэ чигээрээ үргэлжлэх юм бол 2022 оны эцэс гэхэд инфляци дахин өсөхөөр байна. Улмаар инфляцийн өсөлт эрчээ алдахгүй байж 2023 онд ч үргэлжлэх магадлалтай байна. Инфляци улам хүчээ авахаас сэргийлж 2022 онд болох Холбооны нөөцийн сангийн уулзалтыг бүрэн дүүрэн ашиглах шаарддлагатай. Тиймээс Холбооны нөөцийн санг бодлогын хүүгээ тооцоолж байснаас илүүтэйгээр нэмэгдүүлнэ гэж таамаглаж байна гэжээ.