АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн гишүүдийн нэг Bullard 11-р сараас taper эхлүүлэх сонирхолтой байна гэжээ. Хэрэв taper эхэлбэл ирэх оны 1-р улиралдаа багтан зогсохыг хүсэж байна. Вакцин болон бусад эмчилгээний эмнүүдийг хэрэглэх, хүүхдэд вакцин тарьснаар вирусыг хяналтдаа оруулж чадна. Эдийн засаг өсөлтөд бэлэн байгаа боловч дельта хувилбар 3-р улиралд нилээд хойш нь татсан. Ихэх хавар гэхэд ажилгүйдэл цар тахлын өмнөх үеийн хэмжээнд хүрч очно.Инфляци байх ёстой хэмжээндээ бууж ирэх ёстой ба өссөөр байвал тодорхой хэмжээний эрсдэл босгож ирнэ. 2022 оны хавар зунаас шаардлагатай бол бодлогын хүүг нэмэгдүүлж болох юм гэжээ.

Federal Reserve St. Louis President Bullard speaking in a CNBC interview