GBP хамгийн таагүй сар бол 2-р сар юм. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд дундажаар -0.73% уналт үзүүлж байв. Сүүлийн 6 жилийн дөрөвт нь уг уналт 3-р сард үргэлжилж байжээ.

Газрын тосны хувьд хоёрдугаарт орох сайн сар байдаг мөн 6-р сар хүртэл эрчимээ алдахгүй үргэлжилдэг. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд ердөө 5 удаа бага зэрэг унаж байв.

Зэсийн хувьд сүүлийн 15 жилийн 12-т нь өсөлт үзүүлсэн сайн сар байдаг байна.

Австрали долларын хувьд мөн таатай сар байдаг

Хятадын хөрөнгийн зах зээлийн хувьд хамгийн таатай сар байж дундажаар 2.19% өсөлт үзүүлдэг бол АНУ-ын S&P500 индексийн хувьд 2-рт орох тааруу сар байдаг байна