1. Австрали доллар бага зэрэг сулардаг. Тэр тусмаа CAD-ын эсрэг илүү сулардаг ба AUDCAD-ын хувьд хамгийн тааруу сар болдог байна
  2. 4-р сард ам.доллар нилээд чангарсан. 5-р сарын хувьд мөн 20 жилийн дундажаар 0.69% чангардаг сар юм.
  3. Еврогийн хувьд тун тааруу сар байдаг. Европын төв банкнаас онцгой арга хэмжээ авахгүй бол хэт өндөр байгаа инфляци, дайны байдал нь тааруу сар гэдгийн батлаад өгнө
  4. Фунтын хувьд хоёрдугаарт орох тааруу сар юм. Сүүлийн 12 жилийн 11 нь уналт үзүүлж байжээ
20 Marvelous Facts About May - The Fact Site