WESTPAC:

Австралийн төв банкны мэдэгдлийн дараа AUDUSD унаж 0.7375 хүрсэн билээ. Уналт цаашаа үргэлжилбэл 0.7200-0.7250 орчимд орж ирэх боломжтой юм. Ам.долларын хувьд түүхий эдийн валютууд болон эрсдэлд мэдрэг валютуудын эсрэг сулрах хандлагатай байгаа. Австралийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3-р улирлын дүн мэдээ болон хөл хорионоос ихээхэн хамааралтай болоод байгаа эдийн засаг нь Хятадын эдийн засаг болон түүхий эдийн үнэ ханш эрэлтээс бас нилээдгүй хамааралтай билээ. Энэ оны 10-11 саруудад дахин вакцинжуулалтыг сайн хийж чадвал хөл хорио сулрах боломжтой. Энэ нь австрали долларт дэмrлэг үзүүлж AUDUSD оны эцэс гэхэд эргэн өсөж 0.7500 хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.

Westpac signs SocietyOne up to digital banking-as-a-service - Finance -  iTnews