MUFG:

Бидний таамаг австрали долларын ойрын хугацаанд канад долларын эсрэг үргэлжлэн суларна гэж үзэж байна. ингэвэл 2020 оны 5-р сараас хойшхи хамгийн доод ханшийг хийх боломжтой юм. Тус хоёр улсын төв банкуудын бодлогын хүүгийн зөрүү энэхүү уналтийг бий болгоно гэж тооцож байгаа ба уналт хүчтэй байвал 0.8650 хүрч болох ба өсөлт явсан тохиолдолд 0.9260 болон 0.9400 орчимд байх оройг шалгах боломжтой юм гэжээ.