Энэ сард AUDJPY нилээд өсөлт үзүүлж 2018 оны 2-р сараас хойшхи хамгийн өндөр ханш болох 85.80 орчимд гарч ирсэн билээ. Австралийн санхүүгийн болон мөнгөний бодлого, вакцинжуулалтын явц зэрэг нь 2021-2022 онд эдийн засагт ихээхэн дэмжлэг үзүүлэх бол өсөн нэмэгдэж буй түүхий эдийн ханш ч австрали долларын өсөлтөд нэмэр болох юм. Мөн дэлхийн хэмжээнд бондын өгөөж өсөж байгаа нь AUDJPY ханш өсөхөд эерэгээр нөлөөлж магадгүй. Тэр тусмаа Японы Засгийн газрын 10 жилийн хугацаат бонд 0% орчим байгаа нь өсөлтөд нөлөөлөх боломжтой юм. Тиймээс оны эцэс гэхэд AUDJPY 90.00 орчимд гарч ирэх магадлалтай гэжээ

Өдрийн зураг дээр өсөлтийнтрендийн улаан шугамын дагуу аажим өсөлт үзүүлж байгаа бол 50МА улаан дундажийн дээр байсаар байна.