Goldman Sachs:

Goldman Sachs -ийн шинжээчид RBNZ(Шинэ Зеландын төв банк)-ыг RBA(Австралийн төв банк)-наас илүү хатуу мөнгөний бодлого баримтална гэж үзэж байна.

“Манай эдийн засагчид хүүг 2021 оны үлдсэн гурван уулзалт бүрт 25bp -иар өсгөнө гэж таамаглаж байгаа бөгөөд энэ нь зах зээлийн хүлээлттэй ч ойролцоо байна.”

“Гэхдээ бид зах зээлийн хүлээлтээс илүү RBNZ-ийг дунд хугацаандаа хатуу бодлого баримтална гэж бодож байна. (өөрөөр хэлбэл терминалын ханш өндөр байгаа).

Ерөнхийдөө бодлогын зөрүүгээс болж AUDNZD унана гэсэн хүлээлттэй байгаа ба ирэх 6 сарын дотор 1.01 хүрнэ гэж үзэж байна.