Morgan Stanley

Бид шинэ зеланд долларыг ам.долларын эсрэг ямар нэг өөрчлөлт гарахгүй гэж үзэж байна. Харин австрали долларын эсрэг чангарах боломж бий гэж үзэж байна. Австралийн төв банк болон Шинэ Зеландын төв банкны бодлогын хүүгийн зөрүүний улмаас AUDNZD уналт үүсэх боломжтой юм. Сарын зураг дээр уналтын трендийн шугамын дагуу уналт үргэлжилж байгаа ба 50МА улаан дундажийн орчимд тогтворжоод байгаа билээ. Хэрэв уналт үргэлжилбэл 1.0385 орчимд эхлэлтэй хүчтэй дэмжих бүсийг шалгах боломжтой юм гэжээ.