Австралийн төв банк бодлогын хүүгээ 0.10% хэвээр үлдээлээ. Хамгийн багадаа 2022 оны 2-р сар хүртэл бонд худалдан авалтыг долоо хоногт 4 тэрбум хэвээр үлдээлээ. Вирусын дельта хувилбарын дараах эдиййн засгийн нөхцөл байдал бага зэрэг дээшилж байна. Вакцинжуулалт сайн хийгдэж байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт энэ ондоо 3% байх төлөвтэй байна гэжээ.

Мэдээний үеэр AUDUSD уналт үзүүлж 0.7485 хүрсэн байна.