Австралийн төв банк:

Эрүүл мэндийн салбарт тулгарч байгаа асуудал эдийн засгийн цаашдын төлөвийг бүрхэгдүүлж буй гол хүчин зүйл болоод байна. Хөл хорио тогтоосон нь ажлын цагийг хэт богиносож байна. Ингэснээр хөдөлмөрийн зах зээлд тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөөг үзүүлж байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжрах хүртэл бонд худалдан авалтыг үргэлжлүүлсээр байх болно. Вирусын шинэ хувилбар нь эдийн засгийн өсөлтийг саармагжуулж чадлаа. Тиймээс долоо хоног бүр 4 тэрбумын бонд худалдан авалтыг 2021 оны 9-р сард зогсоохоор төлөвлөж байсныг цуцалж хэвээр үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргалаа гэжээ.

Мэдээний дараа австрали доллар суларч AUDUSD 0.7300 хүртэл унасан байна