Morgan Stanley

Ам.долларын өсөлт улам хүчээ авах хандлагатай байгаа учир цаашид AUDUSD унах нөхцөл байдал давамгайлна гэж тооцож байна. Гэхдээ 7-р сард Австралийн төв банкнаас австрали долларыг дэмжсэн шийдвэр гаргах боломжтой юм гэжээ.

Долоо хоногийн зураг дээр AUDUSD 0.8000 орчимд байх хамгаалах бүсийг долоо хоногийн 100МА цэнхэр дундамжийн хамтаар шалгаад ухарсан байдалтай байна. Хэрэв уналт явбал 0.7000-0.72000 орчимд байх дэмжих бүсийг 50МА улаан дундажийн хамтаар шалгах боломжтой бол өсөлт гарсан тохиолдолд 0.8000-0.8100 орчимд байх өмнөх оройг шалгах боломжтой юм.