ING:

Австрали улсын инфляци дахин өссөн ч Австралийн төв банк бодлогын хүүг ойрд өсгөх бодолгүй байгаа учир AUDUSD унах магадлал нэмэгдэж байна. Гэхдээ инфляцийн өсөлт нь Австралийн төв банкыг зоригтой арга хэмжээ авахад түлхэц болох боломжтойг тооцвол уналт хол явахгүй боломжтой юм. Австрали долларын сэргэлт нь Хятадын эдийн засгийн сэргэлт болон Ковидын нөхцөл байдлыг хүлээзнэсэн байдалтай байна. AUDUSD нь унах магадлал өндөр байгаа ч 0.7200-0.7250 орчимд хүчтэй ёроол хийж бэхжих боломжийг үгүйсгэж болохгүй гэжээ.