Австралийн инфляцийн мэдээг 1.7% гарна гэж таамаглаж байсан ч 2.1% гарсан байна. Ингэснээр 5-р сарын 3 өдрийн 12:30 цагас гарах cash rate-ийг нэмэгдүүлэх орон зайг нэмж өгч байгаа юм. Одоогоор cash rate 0.10% байгаа ч 5-р сарын 5 өдөр гарах АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүг 0.50%-аас 1.00% болгох таамаг гарсан учир түүнийг нөлөөг бууруулах зорилгоор урьтаж бодлогын хүүгээ хөдөлгөх магадлал нэмэгдэж байна