WESTPAC:

Австрали долларт дэмжлэг болдог түүхий эдийн үнэ ханш түүний дотор төмрийн хүдрийн ханш 4 сар дараалж буураад байна. Мөн Хятадын гангийн үйлдвэрлэл тогтворгүй байна. Ингэснээр ойрын хугацаанд AUDUSD унаж 0.7220 хүрч болох боловч жилийн эцэс гэхэд Австралийн дотоодын эрэлтийн дэмжлэгтэйгээр 0.7500 орчим байх магадлалтай гэжээ.

Өдрийн зураг дээр харахад 200МА ногоон дундажаас ухарч 0.7270 орчимд байх доороос гарч ирсэн улаан трендийн шугамыг сэтэлсэн байдалтай байна. Цэнхэрээр дээр дурдсан ханшийг тэмдэглэв

Westpac ready to launch its BaaS platform - Finance - Strategy - Software -  iTnews