ANZ:

Австралийн төв банк тун анхааралтай ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа удааширал, цалин хөлс нэмэгдэхгүй байгаа зэрэг асуудал тус банкыг ихээхэн тэвчээр гаргахад хүргэж байна. Гэхдээ хамгийн муу зүйлс ард үлдсэн гэж харагдаж байна. Австрали доллар цаашид зах зээлээс дэмжлэг авч дунд зэргийн хурдаар чангарч эхлэх төлөвтэй байна. Хятадын дотооддоо явуулж буй бодлого нь австрали долларт тодорхой хэмжээгээ нөлөөлж байгаа ч Австралийн эдийн засгийн тогтвортой өсөлт улирлын онцлог дэмжлэг үзүүлэх байх. Тиймээс жилийн эцэс гэхэд AUDUSD өсөлт үзүүлж 0.7500 хүрнэ гэсэн таамагтай байна гэжээ.

Н4 цагийн зургаар харахад ам.долларын чангаралтай холбоотойгоор уналт үзүүлж 0.7225 орчимд байх хүчтэй дэмжих бүсийг шалгасан байдалтай байна.

Australia′s third largest bank ANZ fires 200 staff for misconduct | News |  DW | 12.10.2018