NOMURA:

Австралийн төв банкны бодлогын харвал оны эхни хагаст инфляцийн эсрэг зоригтой тэмцэж автрали долларыг чангаруулах төлөвлөгөөтэй байгаа бололтой. Мөн 2-р улирлаас эхэлж Хятадын эдийн засгийн сэргэлт гарч эхлэхээр байгаа нь тус улсын эдийн засаг, мөнгөний бодлогод нэмэр болох нь гарцаагүй. Ингэснээр жилийн сүүлийн хагаст AUDUSD өсөлт үзүүлж оны эцэс гэхэд 0.7800 хүрнэ гэж таамаглаж байна гэжээ.

What We Do | NOMURA