WESTPAC:

-Австрали улс 40 сар дараалж гадаад худалдааны илүүдэлтэй байна. Мөн дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт нь хамгийн түрүүнд тус улсад өгөөжөө өгнө. Хятадтай холбоотой экспортууд сэргэх, вакцинжуулалт амжилттай болсноор австрали доллар өснө гэж таамаглаж байна. Ингэснээр AUDUSD 3-р улирлын эцэс гэхэд 0.80000 орчимд байх өмнөх оройг шалгаж улмаар оны эцэс гэхэд 0.8200 хүрэх боломжтой гэжээ.

Эндээс уналт явбал 0.7530-0.75070 хооронд байх хүчтэй дэмжих бүсийг шалгах боломжтой юм