UOB:

AUDUSD-ийн сүүлийн үеийн өсөлт нь 6-р сараас хойш гарсан хамгийн хүчтэй өсөлт болоод байна. Өсөлтийн моментумыг харвал хүчтэй хэвээр байж 0.7300-0.7330 орчимд байгаа хамгаалах бүсийг сэтлэх оролдлого хийх боломжтой байгаа юм. Өнгөрсөн баасан гарагт Холбооны нөөцийн сангийн мэдэгдлийн дараа ам.доллар бага зэрэг суларсан нь өсөлтийн шалтгаан болж байна. 0.7330 орчимд байр цэгийг сэтэлж гарснаар 0.7430 орчимд байх өмнөх дээд оройг шалгах боломжтой болох юм. Гэхдээ 0.7330-0.7430 орчим нь маш хүчтэй хамгаалах бүс гэдгийг тооцох хэрэгтэй гэжээ.