WESTPAC:

Бид цаашид AUDUSD өсөлт үзүүлнэ гэх таамгаа дээшлүүлж байна. 2022 оны эцэс гэхэд 0.7600 хүрэх болн 2023 оны эцэс гэхэд 0.8000 хүрнэ гэж таамаглаж байна. Дараагийн хэдэн сард дэлхийн эдийн засгийн өсөлт, Австралийн төв банкны бодлогын хүүгийн өсөлт австрали долларт ихээхэн дэмжлэг болно гэж найдаж байна. Мөн сүүлийн үед өндөр өсөлт үзүүлээд байгаа түүхий эдийн ханш эерэг нөлөөгөө 2022-2023 оны туршид хадгална гэж үзэж байна. Австралийн төв банк 2022 оны 8-р сараас эхлэн бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх магадлал өсөж эхлэх юм гэжээ.