Fitch агентлаг :

Австралийн төв банк 2023 онд бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх боломжтой. Нөхцөл байдал сайн байвал 2022 оны сүүлээр ч нэмж магадгүй юм. Гэхдээ инфляци 2%-3% дотор тогтворжих хүртэл бодлогын хүүг өсгөж чадахгүй. Хэрэв тэгвэл инфляцийг бид 2024 оноос өмнө тогтворжино гэж бодохгүй байна. Эхний ээлжинд засгийн газрын бонд худалдан авалтыг зогсоох байх. энэ нь 2022 оны 1-р улиралд эсвэл 2022 оны туршид хийгдэх ажил юм. 2021 оны 9-р сард долоо хоног тутмын бонд худалдан авалтыг 5 тэрбумаас 4 тэрбум болгож бууруулаад байгаа. Энэ бүхнээс харвал тэд инфляцийг үл тоомсорлох буюу хугацаанаас өмнө амжиж зорилтот хэмжээнд орж ирнэ гэж тооцож байгаа бололтой гэжээ.

ANZ:

Бид Австралийн төв банкыг ирэх 6 сарын дотор QE сулруулах хөтөлбөрийг зогсоож улмаар 2023 оны 1-р улиралд бодлогын хүүг нэмнэ гэж тооцож байна гэжээ

Долоо хоногийн зураг дээрээс харахад 200МА ногоон дундажийг шалгасан байдалтай байна.