Австралийн төв банк бодлогын хүүг 0.10? хэвээр үлдээлээ. Ирэх оны 2-р сар хүртэл бонд худалдан авалт хийхээр хугацааг сунгасан байна. Вирусын дельта хувилбарын дэгдэлт эдийн засгийн өсөлтийг хойшлуулж байна. Эдийн засаг 12-р сард дахин өсөлт үзүүлнэ гэж найдаж байна. Ирэ оны 2-р хагасаас эхлэн дельта хувилбараас өмнөх хэмжээнд хүрнэ гэж тооцож байгаа. 2024 оноос өмнө бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэхгүй гэж үзэж байна гэжээ.

Мэдээний үеэр AUDUSD 30 орчим пипийн өсөлт үзүүлж 0.7470 орчимд байх дээрээс орж ирсэн трендийн шугамыг шалгасны дараа 0.7400 хүртэл унасан байна.