WESTPAC:
Ковидын дараах анхны тун эерэг эдийн засгийн нөхцөл байдал үүсэж байна. Гэхдээ Австралийн төв банк тун хүлээцтэй хандаж байгаа билээ. Цалин хөлсний өсөлт 3% орчимд хүрэх асуудал болон инфляцийн нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглаж байна. Бүх зүйл тооцоолсны дагуу байх юм бол 8-р сарын 2 өдөр болох уулзалтаар бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх магадлал их болох юм гэжээ.

Westpac Group | Co-op Program