JP MORGAN:

Хятадын эрх баригчид биткоин олборлогчдыг гаргаж байгаа нь нэг талаас эерэг мэдээ гэж бид үзэж байна. 30000 орчим байгаа хүчтэй дэмжих бүсийг хэд хэдэн удаа шалгасны дараа өдрийн 200МА ногоон дундажийг шалган 35000 хүрсэн байна. Хэрэв 200МА ногоон дундажийг сэтлэн гарвал 40000-42000 орчимд байх хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгах боломжтой юм гэжээ.