Биткойнийн ханш өсөж 45000 хүрсэн нь сүүлийн 2 сар байгаагүй өсөлт болж байна. Хэдийгээр биткойнтой холбоотой хууль журам тодорхойгүй хэвээр байгаа ч зах зээлд өөдрөг үзэл давамгайлж ирсэний дүнд өсөлт бий болж байна. Алт хүчтэй унасны улмаас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулагчид биткойнийн зах зээлд шилжсэн байж болох талтай юм. Өдрийн зураг дээр 100МА цэнхэр дундажийг шалгасан байдалтай байна.