АНУ-ын хуулийн байгууллагууд хөшүүрэг хэрэглэсэн биткоины арилжааг сангуудад хориглох тухай асуудал яригджээ. Мөн биткоинтой холбоотой ижил төст бүтээгдэхүүнд ч хөшүүрэг хэрэглэхийг хориглох бололтой. Биткоин энэ долоо хоногт хүчтэй өсөлт үзүүлж бүх цагийн үеийн дээд ханш болох 67000 хүрсэн билээ. Үүний дараа бага зэрэг татаж 60000 доош орж ирэн 58000 орчимд байгаа хүчтэй дэмжих бүсийг шалгасан байдалтай байна .