Биткоины уналт үргэлжилж 30000 эхлэлтэй хүчтэй дэмжих бүсийг сэтлэх оролдлого хийж байна. Ингэснээр 29300 гэх ханшийг үзүүлсэн байна. Хэрэв уналт энэ чигээр үргэлжилбэл 28300 орчимд байх өмнөх ёроолыг сэтэлж улмаар 25000 болон 20000 хооронд байх дэмжих бүсэд орж ирэх боломжтой юм.