GBP хамгийн таагүй сар бол 2-р сар юм. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд дундажаар -0.73% уналт үзүүлж байв. Сүүлийн 6 жилийн дөрөвт нь уг уналт 3-р сард үргэлжилж байжээ. Газрын...
Орос Украйн цаашдын харилцаа ба эрчим хүчний салбарын нөхцөл байдал хэрхэн хамааралтай байхыг нарийн тооцоолох боломжгүй ч одоогийн нөхцөл байдал цаашид хэвээр үргэлжлэх нөхцөл байдал 75% магадлалтай байна гэж...
Японы төв банк Күрода: Төв банкууд өөрсдийн цахим мөнгийг янз бүрийн байдалтайгаар хөгжүүлж хугацааны хувьд наана цаана гаргахаар төлөвлөж байгаа боловч үр ашигтай, тогтвортой систем хэрэгтэй байгааг хүлээн зөвшөөрч...
Европын төв банк энэ намар гэхэд ковидын өмнөх хэмжээндээ хүрэх боломжтой. Ингэснээр бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх суурь нөхцөл үүснэ. Улмаар 2022 оны 12-р сард бодлогын хүүг 0.25% нэмэгдүүлж магадгүй юм....
Орос улс Украйнд суух дипломат ажилтнуудаа эргүүлэн татаж эхэлжээ. Энэ талаар Европын Холбооны дээгүүр албаны нэгэн “Европ хуучин Югаславын дайнаас хойш хамгийн их аюултай нөхцөл байдалд ороод байна. ОХУ...
Вакцин үйлдвэрлэгч Moderna компанийн гүйцэтгэх захирал хэлэхдээ 4-р тун зайлшгүй шаардлагатай болно гэжээ. Хэдийгээр шинэ гарч байгаа вирусны хувилбарын эсрэг зохих үр дүнтэй байгаа хэдий ч цаг хугацаа өнгөрөх...
2022 онд АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт өмнөх оныхоос харьцангуй удаан байна гэж үзэж байна. Засгийн газар болон Холбооны нөөцийн сангийн дэмжлэггүйгээр хөрөнгийн зах зээл удаавтар буюу 3,9% өсөлт...