Норвегийн төв банк бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх сонирхол болон газрын тосны ханшийн өсөлт норвеги кроныг чангаруулах боломжтой юм. Ойрын 3-6 сарын дотор аажмаар 10.00 орчмыг шалгах боломжтой юм. Гэхдээ Холбооны...
MUFG: Бид ойрын хугацаанд ам.долларта зэрэгцэн япон иен ч сулрах байх гэж таамаглаж байна. Гэхдээ оны эцэс гэхэд USDJPY бага зэрэг доошлох байх. Бид дараах 3 таамгийг дэвшүүлж байна....