Их Британийн PMI индексүүд тааруу гарсан байна. Ингэснээр сүүлийн 15 жилд байгаагүй тааруу үзүүлэлтийг үйлчилгээ салбар үзүүлж байгаа нь амьдралын өртөг нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Улс төрийн тодорхойгүй байдал...
Европын төв банкны Villeroy: -Европын төв банк тогтворжуулах бодлого явуулж байгаа. Бид инфляци болон эдийн засгийн өсөлтийн аль нэгд хүчтэй алхам хийгээгүй. Шууд эхний хурлаар 0.50%-аар бодлогын хүүг нэмэгдүүлнэ...
Европын төв банкны тэргүүн Лагарде: -Бид 2022 оны 3-р улирал гэхэд хасах хүүгийн бодлогоос татгалзах болно. Ингэснээр 7-р сард бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Хэрв инфляци 2% орчимд тогтворжих...
АНУ-ын Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Yellen: Холбооны нөөцийн сан “зөөлөн газардалт” хийх боломжтой. Гэхдээ үүний тулд ур чадвар бас аз хэрэгтэй. Оросын газрын тосны нөөцийн багасгах ажиллагаа,...
Швейцарийн төв банкны ерөнхийлөгч Jordan: Инфляци түр зуур бидний зорилтот хэмжээнээс даван өсөж болох ч дараа огоцм унах болно. Хэрэв шаардлагатай бол бид валютын зах зээлд интервенц хийхэд бэлэн...
Холбооны нөөцийн сангийн тэргүүн Powell: Инфляци буурж байгааг харж байна. Бидний ажил үр дүнтэй байна. Зорилтот хэмжээнд хүртэл бид үргэлжлүүлэх болно. Хэрэв инфляци хангаллтай хэмжээнд буурахгүй бол бид илүү...
Morgan Stanley: Хөрөнгийн зах зээлд хэт уналт явагдаад байгаа. Хэрэв цаашид уналт үргэлжилбэл 3400 хүртэл унах боломжтой. Goldman Sachs: АНУ-ын дотоод нийт бүтээгдэхүүн буурах хандлагатай байна. Бид S&P500 индексийг...
44 улс орноос ирсэн төлөөлөгчид эль-Сальвадор улсад уулзалт зохион байгуулж битконийн талаар хэлэлцэхээр болж байна. Биткоиныг төлбөр хэрэгсэлд хүлээн зөвшөөрч их хэмжээний биткоин худалдан авсан эль-Сальвадор улс биткоины ханш...