Швейцарийн төв банк: Бид бодлогын хүүгээ -0.75% хэвээр үлдээлээ. 2021 оны инфляци 0.2% байсныг дээшлүүлж 0.4% болголоо. 2022 онд 0.4% өснө гэж байсныг 0.6% болгож нэмэгдүүллээ. Хөдөлмөрийн зах зээл...
Долларын индекс 90.00-90.50 орчимд бэхжилт хийж байгаа билээ. Хөрөнгө оруулагчид инфляци, бондын өгөөж болон өнөөдөр шөнө болох Холбооны нөөцийн сангийн хурлаар бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх эсэх асуудалд илүүтэй анхаарал тавьж...
OCBC Алт 1900.00 орчимд тааз үүсгэж болно. Гэхдээ АНУ-ын бондын өгөөжийн өсөлт ам.долларыг 2022 оны эцэс гэхэд 1500.00 хүртэл буулгах боломжтой. Мөн 2021 оны эцэс гэхэд 1800 орчимд бэхжилт...
BNZ: Бид шинэ зеланд долларын байвал зохих ёстой үнэлгээг арай дээгүүр гэж тооцож байна. Вирусын дараах эрин үед өсөх төлөв ажиглагдаж байгаа. Түүхий эдийн ханш цаашид өсөх төлөвтэй болсон,...
WESTPAC: -Австрали улс 40 сар дараалж гадаад худалдааны илүүдэлтэй байна. Мөн дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт нь хамгийн түрүүнд тус улсад өгөөжөө өгнө. Хятадтай холбоотой экспортууд сэргэх, вакцинжуулалт амжилттай болсноор...
Бидний ажиглаж байгаагаар японы иен тун чухал хамгаалах бүсэд ирээд байна. Иенийн кроссуудаас хамгийн их анхаарал татаж байгаа нь GBPJPY бөгөөд нилээд чухал хамгаалах бүсийг шалгасан байдалтай байна. 155.00-156.00...
Австралийн төв банк инфляцийг 2-3% хүртэл бодлогын хүүг өсгөхгүй. Мөнгөний зөөлөн бодлого баримталж ажилгүйдлийг бууруулах зорилготой байна. Гэвч хөдөлмөрийн зах зээл 2024 он хүртэл сайжрах төлөвгүй байна. Нөгөө талд...