Холбооны нөөцийн сан бонд худалдан авалтыг сард 60 тэрбум доллароор бууруулах төлөвлөгөөгөө зарласнаар инфляцтай тэмцэх томоохон алхам хийлээ. Мөн 2021, 2022 оны инфляцын таамгаа өсгөж, ирэх оны ажилгүйдлийн түвшинг...