MORGAN STANLEY: Ойрын хугацаанд канад долларч чангарах магадлал нэмэгдэж байна. 10-р сарын ажлын байрны мэдээг харахад тус улсын эдийн засаг сэргэж байна. Энэ чигээрээ байвал тус улс ковидын өмнөх...