MUFG: Бидний таамаг австрали долларын ойрын хугацаанд канад долларын эсрэг үргэлжлэн суларна гэж үзэж байна. ингэвэл 2020 оны 5-р сараас хойшхи хамгийн доод ханшийг хийх боломжтой юм. Тус хоёр...