Хоёр улсын эдийн засгийн болон мөнгөний бодлогын зөрүүний улмаас AUDNZD уналт үзүүлж 2020 оны 12-р сараас хойшхи доод цэгт хүрч ирлээ. Шинэ Зеландын төв банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх сонирхол...