Австралийн тав банкны уулзалт өнөөдөр боллоо. Инфляци 2.5% байх нь бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд хангалттай биш дүгнэж байна. Орон сууц үл хөдлөхийн зах зээлийг хяналтдаа оруулахаас нааш бодлогын хүүг өсгөх...
АВстралийн төв банк Debelle: Хөдөлмөрийн зах зээл таатай байна. Гэхдээ цагийн цалин хөлс өсөхгүй байна. Цаг уурын өөрчлөлт гэх эрсдэл улам бүр нэмэгдэж байгаа нь макро төвшинд ч нөлөөгөө...
ANZ: Австралийн төв банк тун анхааралтай ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа удааширал, цалин хөлс нэмэгдэхгүй байгаа зэрэг асуудал тус банкыг ихээхэн тэвчээр гаргахад хүргэж байна. Гэхдээ хамгийн...
Австралийн төв банкны тэргүүн өнөөдөр хэлсэн үгэндээ төв банкны бодлогын талаар ямар нэг үг цухуйлгасангүй. Гэхдээ Evergrande компанийн асуудлаар тус банк багагүй цаг зарцуулж байгаа гэдгээ илэрхийллээ. Тэрээр Хятад...
Австралийн төв банк: Бид 2024 он хүртэл бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай суурь нөхцөл бүрдэх боломжгүй гэж үзэж байна. Тиймээс мөнгөнийн бодлогоор үргэлжлүүлэн дэмжих болно. Дельта хувилбар гарч ирснээр эдийн...