Австралийн төв банк бодлогын хүүг 0.10% хэвээр үлдээлээ. 3 жилийн хугацаат бондын өгөөжийг 0.10% орчимд хэвээр хадгалахыг зорьж байна. Мөн бонд худалдан авалтыг 2024 он хүртэл үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна....
TD Австралийн төв банк 7-р сарын 6 өдөр болох уулзалт ихээхэн чухал нөлөөтэй билээ. Тус улсын вакцинжуулалт сааталтай байгаа нь тус төв банкыг сулруулах бодлого баримтлахад хүргэж магадгүй. Ингэвэл...