Өнөөдөр 8:30 цагаас Австралийн инфляцийн мэдээ гарлаа. 1.0% гарна гэж таамаглаж байсан ч 1.3% гарсан байна. Мэдээний үеэр AUDUSD бага зэрэг өссөн ч удалгүй эргэж унажээ. Шатахуун, үл хөдлөх,...
NOMURA: Австралийн төв банкны бодлогын харвал оны эхни хагаст инфляцийн эсрэг зоригтой тэмцэж автрали долларыг чангаруулах төлөвлөгөөтэй байгаа бололтой. Мөн 2-р улирлаас эхэлж Хятадын эдийн засгийн сэргэлт гарч эхлэхээр...
COMMONWEALTH BANK of AUSTRALIA: 2022 оны туршид австрали доллар өсөлт үзүүлэх магадлал өндөртэй байна. AUDUSD-ийн ханш дээшилж 0.7800-0.8000 орчимд гарч ирэх боломжтой. Австралийн төв банк бодлогын хүүг хэвийн хэмжээнд...
Австралийн тав банкны уулзалт өнөөдөр боллоо. Инфляци 2.5% байх нь бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд хангалттай биш дүгнэж байна. Орон сууц үл хөдлөхийн зах зээлийг хяналтдаа оруулахаас нааш бодлогын хүүг өсгөх...