MUFG: Өнгөрсөн долоо хоногт Европын төв банк хэвлэлийн бага хурал хийж цаашдын бодлого чиг хандлагаа толилуулсан. Үүний дүнд евро бага зэргийн өсөлт үзүүлсэн билээ. Еврогийн өсөлт ч цаашид хадгалагдах...
Швейцарийн төв банкны дэд ерөнхийлөгч Zurbruegg: Швейцарь франк улам бүр чангарахаас сэргийлэх арга нь хасах хүүгийн бодлого юм. Дэлхийн эдийн засагт үүсээд байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалж яг энэ цаг...
Bank of America: -Оны эцэс гэхэд EURCHF харьцангуй өснө гэж таамаглаж байна. Гэхдээ Европын төв банк болон Швейцарийн төв банкны бодлогын зөрүүг анхаарах хэрэгтэй. Швейцарийн төв банк франкын өсөлтөд...
Швейцарийн төв банкны бодлого боловсруулагчдын нэг Andrea Maechler хэлсэн үгэндээ “франк дээр ирж байгаа дарамт хэтэрхий их байвал бид хасах хүүгийн бодлогыг нэмэгдүүлэх эсвэл валют арилжааны зах зээлд интервенц...