SOCGEN: Бид Евро өөрийгөө сайн хамгаалж байгаа ч ам.долларын чангарлаас шалтгаалж еврог худалдан авах сонирхол буурсан байна. Ингэснээр еврогийн хүч суларч нөгөө талд фунт байр сууриа хадгалах буюу үл...