Societe Generale: Энэ жил бид Европын төв банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэнэ гэж бодохгүй байна. Гэхдээ болзошгүй нөхцөл байдал болон бусад нөхцөлөөс шалтгаалж еврогийн эрэлт фунтын эсрэг өсөх магадлалтай юм....
2022 оны эхний улиралд EURGBP бага зэргийн уналт үзүүлэх магадлал ихтэй байна. Их Британийн засгийн газар омикронтой холбоотойгоор харьцангуй цөөн тооны арга хэмжээ авахаар болсон нь хөрөнгө оруулагчдад таатай...
SOCGEN: Бид Евро өөрийгөө сайн хамгаалж байгаа ч ам.долларын чангарлаас шалтгаалж еврог худалдан авах сонирхол буурсан байна. Ингэснээр еврогийн хүч суларч нөгөө талд фунт байр сууриа хадгалах буюу үл...