АНУ-ын жижиглэнгийн худалдааны мэдээ -0.7% гарна гэж таамаглаж байсан ч +0.7% гарсан байна. Гол нэрийн барааны жижиглэнгийн худалдааны мэдээ -0.1% гарна гэж таамаглаж байсан ч +1.8% гарсан байна. Ингэснээр...
АНУ-ын инфляцийн мэдээ 20:30 цагаас гарсан байна. 0.4% гарна гэж таамаглаж байсан ч 0.3% гарсан байна. Гол нэрийн барааны инфляци 0.1% гарсан нь 2-р сараас хойшхи хамгийн бага үзүүлэлт...
COMMERZBANK: EURUSD өсөлт үзүүлж 1.1909 орчимд байх хүчтэй цэгийг шалгаад байгаа билээ. Хэрэв өсөлт үргэлжилбэл өдрийн 200МА ногоон дундажийг 1.2000-1.2015 орчимд байх хамгаалах бүсийн хамтаар шалгах боломжтой. Хэрэв уналт...
Лагардегийн үг хэлсний дараа евро бага зэрэг сулрах төлөвтэй болсон. Мөн нөгөө талд Холбооны нөөцийн сангийн ам.долларыг чангаруулах бодлогын дүнд болон EURUSD сулрах магадлал нэмэгдэж байгаа юм. Европын эдийн...
Холбооны нөөцийн сангийн мэдэгдлийн дараа ам.доллар чангарсан билээ. Ингэснээр EURUSD сүүлийн 2 сарын доод ёроолыг хийж 1.1950 хүрээд байна. АНУ-ын хувьд ойрын хугацаанд хөдөлмөрийн зах зээл хурдацтай сайжирч инфляци...
Radobank: Инфляцийн асуудал, бондын өгөөжийн асуудал зэрэг нь АНУ-ын Холбооны нөөцийн санд илүү зориг өгч улмаар энэ долоо хоногт болох уулзалтаар бодлогын хүүг өсгөх буюу сулруулах хөтөлбөрөөс татгалзах тухай...