Холбооны нөөцийн сангийн мэдэгдлийн дараа ам.доллар чангарсан билээ. Ингэснээр EURUSD сүүлийн 2 сарын доод ёроолыг хийж 1.1950 хүрээд байна. АНУ-ын хувьд ойрын хугацаанд хөдөлмөрийн зах зээл хурдацтай сайжирч инфляци...
Radobank: Инфляцийн асуудал, бондын өгөөжийн асуудал зэрэг нь АНУ-ын Холбооны нөөцийн санд илүү зориг өгч улмаар энэ долоо хоногт болох уулзалтаар бодлогын хүүг өсгөх буюу сулруулах хөтөлбөрөөс татгалзах тухай...
Европын төв банк дахин санхүүжилтийн хүүг 0.00% хэвээр үлдээлээ. 2022 оны 3-р сар хүртэл цар тахлын үед эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа бонд худалдан авалтыг үргэлжлүүлэхээхр шийдвэрлэж...
TD Research: Европын төв банкны өнөөдрийн уулзалтаар бид евро суларч магадгүй гэж тооцож байна. Тэд өмнөх мэдэгдлээс ялгаагүй байр суурь илэрхийлж болох ч арай илүү чангаруулах сонирхолтой байж магадгүй....
WESTPAC: АМ.долларын сулрал болон эдийн засгийн хувьд таамаглаж байснаас илүүтэй сэаргэж байгаа Европын зүгээс өмөлт гарах боломж бий. Хэрэв 1.2200 орчимд байх хүчтэй дэмжих бүсийн дээр тогтворжиж чадвал 1.2500-1.2550...
Deutsche bank: АНУ-ын бондын өгөөж өссөнөөр ам.доллар сулрах нөхцөл болж байна. Энэ нь макро төвшинд туйлын тогтворгүй байдал үүсгэж байгаа хэрэг юм. Хэрэглээг дээд зэргээр дэмжиж байгаа ч ажлын...