5-р сарын хувьд фунтэд бага зэргийн сөрөг нөлөөтэй байга. Тиймээс фунтын хувьд ам.доллар болон канад долларын эсрэг сулрах магадлалтай юм. Их Британийн вакцинжуулалт амжилттай явж байгаа нь эерэг зүйл...