Morgan Stanley: Бид хэдийгээр GBPUSD хослол дээр төвийг сахисан (neutral) байр суурьтай байгаа ч өсөж буй инфляци, брекситийн дараах зохицуулалтууд, санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал, 4 удаа бодлогын хүүг...
MUFG: Бид фунтыг унана гэсэн суурь таамагтай байна. Хэдийгээр сүүлийн хэдэн хоногт өсөлт үзүүлж дээшилсэн ч энэ нь таамгаа цуцлах үндэс болохгүй. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт...
Өнөөдөр 14:00 цагаас Их Британийн инфляцийн мэдээ гарлаа. +2.9% гарна гэж таамаглаж байсан боловч +3.2% гарсан байн. Ингэснээр 2012 оны 3-р сараас хойш байгаагүй өндөр инфляцийг үзүүлжээ. Инфляци өссөн...
Английн төв банк бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх боломжтой төв банкуудын нэг юм. Бид фунтыг цаашид өснө гэсэн хүлээлтээ хэвээр хадгалж байгаа ба бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх сонирхолгүй буюу боломж багатай швед...
ANZ: Их Британийн фунт хэт доогуур үнэлгээтэй байгаа. Тиймээс Английн төв банк ойрын нэг жилийн хугацаанд бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх өндөр магадлалтай юм. Энэ жил тус улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн...
Английн төв банк бодлогын хүүг таамаглаж байсны дагуу 0.10% хэвээр үлдээлээ. Бодлогын хүүг өсгөх санал 0-8 байлаа. Бонд худалдан авах хэмжээ 875 тэрбум фунт, компанийн бондыг худалдан авах хэмжээ...
Английн төв банк: Бодлогын хүүг 0.10% хэвээр үлдээлээ. Бонд худалдан авалтыг 875 тэрбум фунт хэвээр үлдээлээ. Корпорацийн бонд худалдан авалтыг 20 тэрбум хэвээр үлдээлээ. Хөдөлмөрийн зах зээл тодорхойгүй байдалтай...