Английн төв банк: Бодлогын хүүг 0.10% хэвээр үлдээлээ. Бонд худалдан авалтыг 875 тэрбум фунт хэвээр үлдээлээ. Корпорацийн бонд худалдан авалтыг 20 тэрбум хэвээр үлдээлээ. Хөдөлмөрийн зах зээл тодорхойгүй байдалтай...
Нэгдүгээрт Их Британи улс бүрэн вакцинжуулж эдийн засгаа нээхийг оролдож байгаа ч бага зэрэг саатаж магадгүй байна. Энэтхэгт анх бүртгэгдсэн илүү хурдтай тархах чадвартай вирусын дельта хувилбар тархаж эхэлсэн...
MUFG: Бид ойрын хугацаанд фунтэд эерэг нөхцөл байдал үүснэ гэж үзэж байна. Гол эрсдэл нь хөл хорионы дараах сэргэлт удаашрах асуудал юм. Ойр ойрхон гарч байгаа эдийн засгийн мэдээнээс...
ANZ: Их Британи улс эдийн засгаа дахин нээхээр нэмэлт арга хэмжээнүүд авсаар байна. Хамгийн түрүүнд вакцинжуулалтад хамаг анхаарлаа тавьсан нь өгөөжөө өгч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт энэ жилдээ 6.2%,...