MUFG: АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн бодлогыг харвал бодлогын хүүг улам нэмэгдүүлж ам.долларыг чангалах гэж байна гэсэн айдсыг дарах зорилгоор тус байгууллагаас хийсэн тайвшруулах тайлбарууд болон Шинэ Зеландын төв банкны...