Шинэ Зеландын инфляци 1.4% өсөж гарлаа. Цаашид ч инфляци өсөж магадгүй төлөвтэй байна. Инфляцийг барааний нийлүүлэлтээс үүдэлтэй түр зуурын чанартай гэж үзэж байсан ч нөхцөл байдал өөр байна. Инфляцийн...
Шинэ Зеландын төв банк таамаглаж байсны дагуу бодлогын хүүг 0.25% нэгжээр нэмэгдүүлж 0,75% хүргэсэн байна. Инфляци ойрын хугацаанд 5% дээш гарах төлөвтэй байна. Гэхдээ ирэх 2 жилийн дотор бид...
WESTPAC: Шинэ Зеландын инфляцийн мэдээний улмаас тус улсын төв банкын бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх алхамыг илүү зоригтой хийх нөхцөл бүрдэж байна гэж зах зээл үзжээ. 11-р сарын сүүлээр болох уулзалтаар...
Даваа гараг эхэлмэгц Шинэ Зеландын улирлын инфляцийн мэдээ гарсан байна. 1.5% гэж таамаглаж байсан ч 2.2% болж өсчээ. Энэ нь жилийн инфляцийг 4.9% болгож өргөж өгчээ. Инфляцийн өсөлтийн цаана...
Шинэ Зеландын төв банкны ерөнхийлөгч ORR хэлэхдээ вирусын нөлөө дээд хэмжээндээ хүрлээ гэжээ. Шинэ Зеландын төв банк эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирч байна гэж үзэн бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж...
Шинэ Зеландын төв банк: Шинэ Зеландын эдийн засагт хор хөнөөл учруулж буй вирусын эсрэг арга хэмжээ болох хөл хориог тогтоосны улмаас өсгөхөөр төлөвлөж байсан бодлогын хүүг энэ удаа хэвээр...